cá cược thể thao online 6+ trang - web cá độ thể thao uy tín

Đăng nhập

     Trong tháng 6/2017, các Chi bộ cá cược thể thao online 6+ trang đã tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí (đ/c) trong Ban Chấp hành Đảng bộ trường và các đảng viên thuộc Chi bộ cùng tham dự.

     Đại hội đã được nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017. Các Chi bộ đã thực hiện đạt và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ; lãnh đạo phòng, khoa, bộ môn, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016 và 2016-2017. Phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ. Tập thể đảng viên luôn gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực.

     Đại hội tiếp tục được nghe dự thảo Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Các Chi bộ quyết tâm giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị tốt 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh tập thể và thực hiện tốt quy chế dân chủ; đổi mới công tác quản lý và điều hành, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Các chỉ tiêu được biểu quyết và thông qua trong Đại hội.

     Thay mặt Đảng bộ, các đ/c trong Ban Chấp hành đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện, Đại hội đã diễn thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy và toàn bộ đảng viên các Chi bộ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu như sau: Một là, tập thể tiếp tục đoàn kết, thống nhất, gắn bó để giúp các Chi bộ luôn hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; Hai là, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và Quy định số 55 của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ từ nội dung đến hình thức, chú ý tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình, thường xuyên tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, tạo nguồn phát triển lâu dài đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giới thiệu các gương điển hình; Ba là, cần quan tâm phát triển, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển đảng viên trong Chi bộ và trong học sinh, sinh viên cả về số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, cá nhân cần giữ vững lập trường, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, đặt lợi ích tập thể lên trên bản thân.


Đ/c Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
phát biểu chỉ đạo


Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
phát biểu chỉ đạo

    

     Kết quả bầu các Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

    Chi bộ Liên phòng 1, đ/c Đỗ Thị Thanh Loan được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Lê Thị Thu Trang được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Lê Trọng Phong được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.


Đ/c Lê Trọng Phong, đ/c Đỗ Thị Thanh Loan, đ/c Lê Thị Thu Trang (từ trái sang)

     Chi bộ Liên phòng 2, đ/c Vưu Quốc Quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Trương Hồng Cẩm được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Võ Thế Tân được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.


Đ/c Võ Thế Tân, đ/c Trương Hồng Cẩm, đ/c Vưu Quốc Quang (từ trái sang)

     Chi bộ Liên phòng 3, đ/c Hồ Thanh Tâm được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Hoàng Văn Canh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Lê Thủy Tiên được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.


Đ/c Lê Thủy Tiên, đ/c Hồ Thanh Tâm, đ/c Hoàng Văn Canh (từ trái sang)

     Chi bộ Đào tạo, đ/c Trần Ngọc Chánh được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.


Đ/c Trần Ngọc Chánh

     Chi bộ Chính trị - Pháp luật, đ/c Huỳnh Thị Phương Như được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Lý Thị Hồng An được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Trần Thị Của được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.


Đ/c Lý Thị Hồng An, đ/c Huỳnh Thị Phương Như, đ/c Trần Thị Của (từ trái sang)

     Chi bộ Khoa học Xã hội - Nhân văn, đ/c Nguyễn Thị Trường Giang được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Võ Thị Mỹ Thà được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên  và đ/c Lê Văn Sơn được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.


Đ/c Nguyễn Võ Thị Mỹ Thà, đ/c Nguyễn Thị Trường Giang, đ/c Lê Văn Sơn (từ trái sang)

     Chi bộ Sư phạm, đ/c Hồ Quốc Dũng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Lệ Chi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Phan Thị Lan Phương được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.


Đ/c Nguyễn Thị Lệ Chi, đ/c Hồ Quốc Dũng, đ/c Phan Thị Lan Phương (từ trái sang)

     Chi bộ Kỹ thuật, đ/c Nguyễn Việt Huỳnh Mai được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Mỹ Linh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Nguyễn Lê Tố Như được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.


Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Linh, đ/c Nguyễn Việt Huỳnh Mai, đ/c Nguyễn Lê Tố Như (từ trái sang)

     Chi bộ Ngoại ngữ, đ/c Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Mã Phương Uyên được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Bùi Thị Hồng Lan được bầu giữ chức vụ Chi Ủy viên.


Đ/c Mã Phương Uyên, đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, đ/c Bùi Thị Hồng Lan (từ trái sang)

     Chi bộ Kinh tế, đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.


Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh

     Chi bộ Thể chất - Quốc phòng, đ/c Lê Kế Hòe được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.


Đ/c Lê Kế Hòe

     Chi bộ Tiểu học, đ/c Trương Thị Ngọc Liên được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.


Đ/c Trương Thị Ngọc Liên

     Chi bộ Mầm non, đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đ/c Võ Thị Bảo Thy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.


Đ/c Võ Thị Thanh Nhàn, đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang, đ/c Võ Thị Bảo Thy (từ trái sang)

Bản quyền thuộc về: cá cược thể thao online 6+ trang - web cá độ thể thao uy tín

Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3838306