cá cược thể thao online 6+ trang - web cá độ thể thao uy tín

Đăng nhập

     Sáng ngày 12/8/2017, tại Giảng đường 2 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở cá cược thể thao online 6+ trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có đồng chí Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Nhật Duy, Phó trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ; Đảng ủy, BGH, BCH Công đoàn trường và toàn thể cán bộ, công nhân viên cá cược thể thao online 6+ trang .


Quang cảnh Đại hội

     Tại Đại hội, đồng chí Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Công đoàn cơ sở trường, nhiệm kỳ 2012-2017, BCH Công đoàn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm phù hợp với đặc điểm của Nhà trường. Xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện theo từng giai đoạn, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề thời sự, mới phát sinh của tổ chức và đoàn viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác hoạt động công đoàn và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo về công đoàn cấp trên theo quy định. Công đoàn trường phối hợp chặt chẽ với phòng, khoa, trung tâm và các đoàn thể khác trực thuộc trường phát huy tối đa tính tích cực và khả năng sẵn có, nhằm thúc đẩy tiến trình hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở.

    BCH Công đoàn trường luôn đóng vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho cán bộ, công nhân, viên chức (CBCNVC) và hoạt động xã hội. BCH tham gia cùng chính quyền xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa văn bản của cấp trên như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở...; Công đoàn phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch trang bị bảo hộ lao động cho công nhân lao động trong đơn vị; các phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy thường xuyên được kiểm tra, bố trí đúng nơi quy định. Công đoàn phối hợp với chính quyền trợ cấp khó khăn khi đoàn viên và gia đình ốm đau, hữu sự. Các chế độ về phụ cấp, trợ cấp cho CBCNVC được thực hiện tốt như: phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên nhà giáo, trợ cấp các ngày lễ...tham gia đóng góp các hoạt động xã hội như: “Quỹ tấm lòng vàng”, “Quỹ vì người nghèo”... BCH Công đoàn trường thực hiện tốt việc triển khai Chương trình hành động của LĐLĐ thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; tích cực tổ chức các phong trào thi đua như: văn nghệ, “Hội thi Nấu ăn, cắm hoa”, 8/3, 30/4, 20/10... tham gia các hoạt động thể thao do cụm III, LĐLĐ thành phố Cần Thơ tổ chức; chú trọng cải tiến nội dung và phương thức hoạt động, tham gia thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn theo quy định của Bộ Luật Lao động.


Đ/c Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn
báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2017

     Đồng chí Nguyễn Thế Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các quy định của tổ chức Công đoàn; thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCNVC tại đơn vị; tiếp tục tham gia triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động đạt hiệu quả cao; tuyên truyền vận động tạo mối đoàn kết, nhất quán trong việc thực hiện nhiệm vụ để góp phần tạo chuyển biến thực chất về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ của đội ngũ CBCNVC; tích cực xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm thực hiện quyền lợi của đoàn viên, CBCNVC. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức vận động CBCNVC trong đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của mình tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng; thực hiện mục tiêu của Đại hội Công đoàn cá cược thể thao online 6+ trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.


Đ/c Nguyễn Thế Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Công đoàn
trình bày phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020

     Đại hội đã thảo luận lấy ý kiến để bổ sung vào văn kiện, đồng thời biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.

     Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ thống nhất cao với các văn kiện đã được trình bày tại Đại hội. Để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Công đoàn trường cần quan tâm một số vấn đề: Một là, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ). Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho CBVCLĐ, tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện các chương trình hành động của Tổng Liên đoàn, Thành ủy Cần Thơ, LĐLĐTP về thực hiện Nghị quyết số 20 của Trung ương về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Ba là, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Nhà trường với nhiệm vụ trọng tâm là dạy tốt, học tốt; vận động CBVCLĐ không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, tạo ra hiệu suất công tác cao, xây dựng trường đạt chuẩn, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, vận động CBVCLĐ tích cực tham gia đổi mới nội dung giảng dạy, phương thức nghiên cứu khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Bốn là, tiếp tục đối mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn, quan tâm công tác phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn. Năm là, cần quan tâm hơn công tác nữ công, tổ chức các câu lạc bộ nữ công, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và các chương trình hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp. Sáu là, công tác tài chính Công đoàn cần thực hiện quản lý, thu chi đúng quy định báo cáo quyết toán kịp thời Công đoàn cấp trên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn nhất là công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn, kiểm tra về tài chính, tài sản và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên kịp thời, không để tồn đọng.


Đ/c Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo

     Thay mặt Đảng ủy, BGH, đồng chí Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ TP. Cần Thơ và mong rằng trong thời gian tới Công đoàn trường tiếp tục được sự chỉ đạo thường xuyên của Thường trực LĐLĐ TP. Cần Thơ. Đồng thời, đề nghị BCH Công đoàn, các công đoàn viên trường thời gian tới cần đoàn kết, thực hiện công việc trên tinh thần dân chủ, trung thực và trách nhiệm, góp phần xây dựng tập thể trường ngày càng vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra phối hợp với chính quyền và Đảng bộ phát hiện kịp thời những sai trái để nhắc nhở, chấn chỉnh các đoàn viên sai phạm; Công đoàn phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường xây dựng gương điển hình trong giảng dạy, thực hành tiết kiệm...


Đồng chí Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

     Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 với 15 đồng chí. Đồng chí Trần Trung Đẩu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Lê Thị Phương Thảo và đồng chí Nguyễn Thế Thanh Trúc giữ chức vụ Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Nhật Minh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy là Ủy viên. Đồng chí Lê Thị Phương Thảo được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra.


Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử


Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội


Đ/c Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn
trao quà lưu niệm cho các đồng chí không tham gia vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới

Bản quyền thuộc về: cá cược thể thao online 6+ trang - web cá độ thể thao uy tín

Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3838306