cá cược thể thao online 6+ trang - web cá độ thể thao uy tín

Đăng nhập

     Các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận cá cược thể thao online 6+ trang tổ chức Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có các đồng chí (đ/c) trong Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn trường; công đoàn viên (CĐV) thuộc các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận.

     Hội nghị đã được nghe báo cáo hoạt động của các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2016-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị của các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2016-2017 nêu rõ, CĐV các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị, an tâm công tác. Thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Trường và của Công đoàn cấp trên. Hưởng ứng và tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn viên công đoàn tham dự đầy đủ các buổi mít tinh, lễ kỷ niệm, học tập nghị quyết, sinh hoạt chính trị; tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Đồng thời, các Tổ Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo đời sống của CĐV, tạo điều kiện cho CĐV học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi CĐV đau, ốm.

     Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, Các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tiếp tục vận động CĐV tham gia học tập chính trị, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho CĐV được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; vận động CĐV tích cực sáng tạo để làm tốt công tác chuyên môn, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ủng hộ các loại quỹ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết.

     Hội nghị đã thảo luận lấy ý kiến để bổ sung vào văn kiện, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu.

     Thay mặt Công đoàn trường, các đ/c trong BCH đánh giá cao những thành tích mà các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nêu cao tinh thần đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc nêu gương; thực hiện sự chỉ đạo của Bí thư Chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Công đoàn, nhất là giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, giúp đỡ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng; ngoài ra, các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận cần nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn để CĐV tham gia tích cực các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do Công đoàn cấp trên phát động.


Đ/c Trần Trung Đẩu, Chủ tịch Công đoàn trường
phát biểu chỉ đạo

     Kết quả bầu BCH của các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

     Tổ Công đoàn Sư phạm, đ/c Võ Ngọc Hòa được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Nguyễn Thị Nhật Thy được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn và đ/c Võ Nữ Thu Hằng được bầu giữ chức vụ Ủy viên.


Đ/c Võ Nữ Thu Hằng, đ/c Nguyễn Thị Nhật Thy, đ/c Võ Ngọc Hòa (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Xã hội - Nhân văn, đ/c Tô Nguyễn Duy Minh được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Lê Nguyễn Thị Trúc Lam được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn.


Đ/c Tô Nguyễn Duy Minh, đ/c Lê Nguyễn Thị Trúc Lam (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Ngoại ngữ, đ/c Trương Thị Thy Thơ được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Nguyễn Ngọc Thuận được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn.


Đ/c Nguyễn Ngọc Thuận, đ/c Trương Thị Thy Thơ (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Kỹ thuật công nghệ - Môi trường, đ/c Huỳnh Bá Lộc được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Bùi Thị Ngọc Dung được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn và đ/c Lưu Ngọc Cường được bầu giữ chức vụ Ủy viên.


Đ/c Huỳnh Bá Lộc, đ/c Bùi Thị Ngọc Dung, đ/c Lưu Ngọc Cường (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Giáo dục chính trị - Pháp luật, đ/c Trịnh Trung Trứ được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Trần Thị Của được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn.


Đ/c Trịnh Trung Trứ, đ/c Trần Thị Của (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Kinh tế - QTKD, đ/c Nguyễn Quốc Hương được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Nguyễn Thị Đẹp được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn.


Đ/c Nguyễn Thị Đẹp, đ/c Nguyễn Quốc Hương,
đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đ/c Đỗ Kim Yên (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Giáo dục thể chất - Quốc phòng, đ/c Nguyễn Hải Bằng được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Nguyễn Công Quyền được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn.


Đ/c Nguyễn Công Quyền

    Tổ Công đoàn Tổ chức - Tuyển sinh, đ/c Hứa Như Ý được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Lê Nguyễn Nhật Nguyên được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn.


Đ/c Hứa Như Ý, đ/c Lê Nguyễn Nhật Nguyên (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Tài vụ - Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, đ/c Lâm Hoàng Trung được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Nguyễn Thị Thu Vân được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn.


Đ/c Lâm Hoàng Trung, đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Quản lý đào tạo, đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Trần Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn.


Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy, đ/c Trần Thị Thu Hà (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn NCKH-CTHSSV, đ/c Nguyễn Thị Trâm Anh được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Huỳnh Minh Anh Vũ được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn, đ/c Phạm Thị Ngọc Duyên được bầu giữ chức vụ Ủy viên.


Đ/c Phạm Thị Ngọc Duyên, đ/c Huỳnh Minh Anh Vũ, đ/c Nguyễn Thị Trâm Anh (từ trái sang)

     Tổ Công đoàn Quản trị - Kiểm định - Thanh tra, đ/c Trần Đạt Thành được bầu giữ chức vụ Tổ trưởng Công đoàn, đ/c Trần Thanh Hiền được bầu giữ chức vụ Tổ phó Công đoàn, đ/c Tạ Thị Út được bầu giữ chức vụ Ủy viên.


Đ/c Tạ Thị Út, đ/c Trần Đạt Thành, đ/c Trần Thanh Hiền (từ trái sang)

     Công đoàn bộ phận Mầm non Thực hành, đ/c Lương Thị Hồng Cúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đ/c An Yến Phương được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn, đ/c Lê Thị Hương được bầu giữ chức vụ Ủy viên.


Đ/c An Yến Phương, đ/c Lương Thị Hồng Cúc, đ/c Lê Thị Hương (từ trái sang)

     Công đoàn bộ phận Tiểu học Thực hành, đ/c Trần Thị Kim Chi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đ/c Lâm Bội Ngọc được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn, đ/c Thiều Thị Nê được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, đ/c Đặng Thị Thùy Linh và đ/c Võ Thị Kim Hoàng được bầu giữ chức vụ Ủy viên.


Đ/c Đặng Thị Thùy Linh, đ/c Lâm Bội Ngọc,
đ/c Trần Thị Kim Chi,đ/c Võ Thị Kim Hoàng, đ/c Thiều Thị Nê (từ trái sang)

Bản quyền thuộc về: cá cược thể thao online 6+ trang - web cá độ thể thao uy tín

Số 413, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3838306